Biologisch Spelt

Gezondheid, energie en kracht zijn de basis-elementen van spelt.
Spelt is het oudste, zuiverste en beste graan ter wereld. Het geeft zijn gebruiker goed vlees, goed bloed en blij gemoed.

Biologisch spelt
Voor de bereiding van onze producten worden biologisch verbouwde grondstoffen gebruikt. Tevens worden ze geproduceerd en verwerkt volgens de richtlijnen van de biologische landbouw en mogen daarom het bio-label dragen. Goederen met het Bio-label worden onder de strenge eisen van de Eco-verordening gesteld en zijn onderhevig aan voortdurende controle. De term “eco” betekent: productie en verwerking volgens de richtlijnen van de biologische landbouw. Biologische landbouw is onderworpen aan een aantal regels waaraan moet worden voldaan voordat een bedrijf is erkend als ecologisch beheerd en hun producten mogen labelen

.

Biologisch staat oa. voor…
… Verbod op doorstraling van levensmiddelen
… Geen gebruik te maken van genetisch gemodificeerde organismen
… Afzien van het gebruik van synthetische en chemische middelen voor gewasbescherming
… Opheffing van gemakkelijk oplosbare minerale meststoffen.
Het label verzekert u de maximale veiligheid bij de aankoop van producten uit de biologische landbouw en een gewetensvolle verdere verwerking in de fabriek.
Een deel van onze producten draagt dit Bio-label, maar al onze producten voldoen aan de biologische richtlijnen. Helaas is het in deze tijd zo dat een producent, ook al voldoet hij aan alle gestelde eisen, moet betalen voor het mogen dragen van dit bio-label. Uit financieel oogpunt is niet elke producent hiertoe bereidt.

Voordelen van spelt
Ten opzichte van tarwe heeft het gebruik van spelt vele voordelen.
– Spelt bevindt zich nog in zijn oervorm. Tot op de dag van vandaag is spelt niet onderhevig geweest aan technische verbeteringen, in tegenstelling tot tarwe.
– Spelt bevat meer eiwitten, koolhydraten, vetten, mineralen en voedingsvezels dan tarwe.
– Spelt is vele malen makkelijker te verteren dan tarwe, waardoor maag en darmen gespaard blijven.
– Spelt herbergt zijn voedingsstoffen niet alleen in de kiem en zemelen, zoals bij tarwe, maar ook in het bloemlichaam. Hierdoor blijven alle voedingsstoffen tijdens het maalproces behouden, in tegenstelling tot tarwe.
– Spelt bezit een grote wateroplosbaarheid, waardoor de voedingsstoffen in spelt beter en sneller door het lichaam worden opgenomen.
– Spelt bevat gluten van een andere samenstelling dan die van tarwe, hierdoor wordt spelt beter verdragen dan tarwe.

Geschiedenis van Spelt
Spelt (triticum spelta) is het oudste, zuiverste en beste graan ter wereld . Het is dus geen tarwe. Spelt komt van oorsprong uit Zuid- Oost Azië, maar groeit al sinds 5000 jaar voor Christus in Europa. In de late steentijd, zo’n 4000 jaar geleden, verbouwde men spelt samen met dwergtarwe en emerkoren . Vanaf 1500 voor Christus veranderde het klimaat aanzienlijk. Het werd kouder en vochtiger. Op spelt na bleven alle graansoorten achter in ontwikkeling. Spelt zette echter door en werd zo een van de belangrijkste granen ten noorden van de Alpen. In de middeleeuwen vond de grootste bloei van speltgebruik plaats.
Helaas is door de intensivering van de landbouw door middel van minerale meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen de productie van spelt in de afgelopen 100 jaar steeds meer verdrongen door tarwe. De opbrengst van speltgraan per hectare ligt immers aanzienlijk lager dan dat van tarwe en bovendien is het bewerken van speltgraan vele malen kostbaarder ten opzichte van tarwe. Hierdoor is het uit economisch oogpunt aantrekkelijker om over te gaan op het produceren van tarwe.

Gelukkig is vandaag de dag het gebruik van spelt weer in opmars, dit omdat men de gezondheidseffecten van het speltgraan met zijn nootachtige smaak steeds meer gaat herontdekken en waarderen.

Verbouwen, oogsten en verwerken
De graankorrel wordt met graanhuls en al gezaaid. De graanhuls beschermt het graan tegen kou, vocht, ongedierte en verontreinigingen in de grond. De jonge speltplantjes ontwikkelen zich snel en zijn niet veeleisend. Op een met kunstmest bewerkte grond gedijen ze slecht, waardoor het bemesten overbodig is. Doordat de graankorrels aan de aren omhult zijn door twee stevige extra graanhulzen hebben ze een natuurlijke bescherming tegen graanziekten en ongedierte. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is hierdoor niet nodig. Spelt is dus een van nature biologisch product.

Spelt heeft een vrij lange, slappe en dunne halm in vergelijking met tarwe, zodat het bij een zware regenbui snel plat gaat liggen. Mede hierdoor kon tot voorkort het spelt niet met machines geoogst worden. Bovendien is de opbrengst van spelt per hectare lager dan dat van tarwe. De stevige extra hulzen om het speltgraan zorgen er echter ook voor dat het pelproces kostbaar en tijdrovend is. Pas bij het rollen in de molen wordt de laatste huls, het vlies, verwijderd. Het kostbare proces van oogsten en pellen, samen met de lage opbrengst per hectare zorgt ervoor dat de prijs van spelt 3 tot 4 keer zo hoog ligt als dat van tarwe.